Dostosowano konwerter do nowej wersji plemion

Nowa strona www.itstop.pl - zapraszam do testowania :)

Sukcesywnie będą się pojawiać kolejne moduły z nowymi możliwościami - aktualnie zakończone to:
Plemiona:

Pomoc dotycząca poszczególnych funkcji

Lista wiosek
 • Numeruj wioski
  Numeruje kolejno wioski np:
  1. wioska barbarzyńska (222|444)
  2. moja super wioska (111|342)
  ...
 • Nr per kontynent
  Jeśli wybrano podział na kontynenty i opcja jest zaznaczona to wioski są numerowane w obrębie kontynentu
  Kontynent 34
  1. wioska barbarzyńska (422|344)
  2. moja super wioska (111|342)
  Kontynent 32
  1. wioska barbarzyńska (222|344)
  ...
 • Pozostaw punkty wioski
  Pozostawia punkty wioski np:
  wioska barbarzyńska (222|444) 12.154
 • Tylko jedna wioska w linii
  Zaznaczenie tej opcji przydatne jest przy konwersji listy wiosek gracza
  który ma specyficzny format nazw wiosek, np:
  12|123 twierdza (222|134) 12.154
  bez zaznaczenia tej opcji na liście pojawiły by się dwie współrzędne wiosek zamiast jednej
  czyli:
  [village](12|123)[/village]
  [village](222|134)[/village]
 • Nic
  Jak sama nazwa skazuje nic nie robi (nie dzieli na kontynenty itd.)
 • Dziel na kontynenty
  Grupuje wioski według kontynentów, np.:
  Kontynent 34
  moja super wioska (411|342)
  wioska barbarzyńska (422|344)
  Kontynent 32
  moja najlepsza wioska (211|342)
  wioska koczownicza (222|344)
  wioska jakich mało (254|387)
 • Sortuj według odległości od współrzędnej
  Opcja przydatna do znalezienia najbliżej położonych wiosek gracza (lub wielu graczy) od naszej wioski o zadanych współrzędnych
  Przydatne podczas organizowania wspólnych akcji na jakiegoś gracza lub gdy jakiś gracz kończy i szukamy najbliższych jego wiosek
Lista różnicowa wiosek
 1. Opcja przydatna gdy na forum mamy powiedzmy 8 zarezerwowanych wiosek gracza i chcielibyśmy zobaczyć jakie wioski jeszcze zostały wolne wówczas pełną listę wiosek wklejamy do listy nr 1 a listę wiosek zarezerwowanych do listy nr 2
 2. Innym zastosowaniem może być sprawdzanie, które wioski danego gracza są nowe. Wówczas kopiujemy listę wiosek gracza i np. w poniedziałek i gdzieś ja sobie zapisujemy, następnie np. w środę kopiujemy na nowo listę wiosek. Nową listę wklejamy do listy nr 1 a starą do listy nr 2 i w wyniku dostajemy listę nowych wiosek, które zwykle maja niski mur, co można w wiadomych celach wykorzystać :)
 • Numeruj wioski
  Numeruje kolejno wioski np:
  1. wioska barbarzyńska (222|444)
  2. moja super wioska (111|342)
  ...
 • Pozostaw punkty wioski
  Pozostawia punkty wioski np:
  wioska barbarzyńska (222|444) 12.154
 • Tylko jedna wioska w linii
  Zaznaczenie tej opcji przydatne jest przy konwersji listy wiosek gracza
  który ma specyficzny format nazw wiosek, np:
  12|123 twierdza (222|134) 12.154
  bez zaznaczenia tej opcji na liście pojawiły by się dwie współrzędne wiosek zamiast jednej
  czyli:
  [village](12|123)[/village]
  [village](222|134)[/village]
 • Dziel na kontynenty
  Grupuje wioski według kontynentów, np.:
  Kontynent 34
  moja super wioska (411|342)
  wioska barbarzyńska (422|344)
  Kontynent 32
  moja najlepsza wioska (211|342)
  wioska koczownicza (222|344)
  wioska jakich mało (254|387)
 • Dodawaj również, jeśli wioska jest na liście 2 a nie ma na 1.
  Jeśli na pierwszej liscie nie ma wioski, która jest na liście 2 to zostanie ona również dodana do wynikowej listy
Lista graczy
 • Opcja przydatna gdy w plemieniu mamy powiedzmy 60 graczy i chcielibyśmy zobaczyć którzy jeszcze nie wysłali pomocy.
  Wówczas pełną listę graczy wklejamy do listy nr 1
  a listę graczy którzy już wysłali pomoc do listy nr 2
  W wyniku uzyskamy listę graczy którzy jeszcze nie wysłali wsparcia.
 • Innym zastosowaniem może być po prostu stworzenie listy graczy ;-).
  Wówczas listę graczy wklejamy do listy nr 1 a listę nr 2 pozostawiamy pustą
Konwerter raportów
 • Ukryj wojska agresora
  Pozwala automatycznie ukryć wojska agresora na wynikowym raporcie
  opcja przydatna gdy ;-) w plemieniu jest szpieg
  zamiast liczby wojsk wpisuje wyraz bardzo dużo jeśli wygraliśmy
  oraz xxxxxxxx w przypadku gdy przegraliśmy
 • Ukryj wojska obrońcy
  Pozwala automatycznie ukryć wojska obrońcy na raporcie wynikowym
  opcja przydatna gdy ;-) w plemieniu jest szpieg
  zamiast liczby wojsk wpisuje wyraz bardzo dużo jeśli wygraliśmy
  oraz xxxxxxxx w przypadku gdy przegraliśmy
 • Ukryj wioskę agresora
  Opcja przydatna, gdy nie chcemy ujawniać, które wioski mamy ofensywne
  zamiast nazwy wioski pojawi się napis niewłaściwa wioska
 • Ukryj budynki
  Informacje o budynkach nie pojawią sie w wynikowym raporcie jeśli opcja jest zaznaczona.
 • Ukryj straty surowców
  Informacje o stratach surowców za jednostki poległe w bitwie nie pojawią sie jeśli opcja jest zaznaczona.
 • Schowaj (Spoiler)
  Wstawia tag [spoiler] dookoła raportu.
Planowanie Ataku
 • Krok 1
  Tu wklejamy listę wiosek z których będziemy atakować. Wymagane jest aby w jednej linii znajdowała się jedna wioska np.:Silvermoon (222|444)
  moja super wioska (111|342)
  ...
 • Krok 2
  Tu wklejamy listę wiosek wroga, np:
  wioska barbarzyńska (422|344)
  Bastion (111|342)
  ...
  Sortuj wioski wroga względem odległości
  Powoduje posortowanie wiosek wroga dla każdej z wiosek atakujacych/wspierających względem odległości.
  Czyli najbliższa wioska będzie pierwsza na liście.
 • Krok 3
  Tu wybieramy ile ataków będzie z danej wioski (np. chcemy puścić też straszaki)
 • Krok 4
  W tym kroku wybieramy datę i czas na którą planujemy dojście naszych ataków oraz wybieramy cel ataku i najwolniejsze wojska które będą w tym ataku uczestniczyć (zazwyczaj taran lub szlachcic)
 • Wyniki
  Na dole widzimy jak wygląda zaplanowany przez nas atak oraz
  w okienku testowym mamy tekst który można wkleić bezpośrednio na forum plemienia lub do treści wiadomości
  Dodatkowo możemy zmienić datę i godzinę ataku oraz jednostki itp.
Konwerter raportów - space4k
 • Agresor (pokaż):
  Nik - czy ma pokazywać Nik agresora
  Koordynaty planety - czy ma pokazywać współrzędne planety z której przeprowadzono atak
  Straty surowców - czy ma pokazywać straty surowców agresora (na podst. jednostek jakie stracił)
 • Obrońca (pokaż):
  Nik - czy ma pokazywać Nik obrońcy
  Koordynaty planety - czy ma pokazywać współrzędne planety na którą przeprowadzono atak
  Straty surowców - czy ma pokazywać straty surowców obrońcy (na podst. jednostek jakie stracił)
 • Tylko skrót bitwy - bez podziału na rundy jedynie podsumowuje wszystkie rundy i pokazuje jako jedną
 • Łup - łup jaki zdobył agresor
 • Legenda - czy ma pokazywać objaśnienie użytych skrótów statków
 • Ramka cytatu - czy ma umieszczać całość raportu w ramce cytatu
 • Opis surowców - czy ma umieszczać surowce jako napisy zamiast ikonek