Różnicowa lista wiosek

Opcje

1. Tu wklej pełną listę wiosek np.: gracza: ?

2. Tu wklej częściową listę np.: zarezerowanych wiosek z powyższychCtrl+C

Tu otrzymasz różnicę pomiędzy listą 1 i 2:

[Licznik przekonwertowanych list]